Księgowość jest naszą pasją!

Decydując się na powierzenie naszej firmie spraw księgowych gwarantujemy fachowość, rzetelność i terminowość.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na każde życzenie zarówno poprzez bezpośrednie spotkania jak również za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Ewidencja przychodów dla podatku zryczałtowanego

Księgi podatkowe

Księgi handlowe

Reprezentacja klienta przed US i ZUS

EWIDENCJA PRZYCHODÓW DLA PODATKU ZRYCZAŁTOWANEGO

 • zapis przychodów w ewidencji przychodów
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie: deklaracji i informacji podatkowych, zeznań rocznych

KSIĘGI PODATKOWE

 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • księgowanie zdarzeń gospodarczych w PKPiR
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • sporządzanie: deklaracji i informacji podatkowych, zeznań rocznych
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

KSIĘGI HANDLOWE

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • prowadzenie rozrachunków walutowych z kontrahentami, bieżące rozliczanie różnic kursowych
 • prowadzenie rejestrów VAT
 • przygotowanie zakładowego planu kont
 • pomoc w wyborze wariantów ewidencji w księgach rachunkowych
 • sporządzanie opisu przyjętych zasad rachunkowości
 • dekretacja dokumentów
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • rozliczanie importu, eksportu, nabyć i dostaw wewnątrzwspólnotowych
 • sporządzanie: deklaracji podatkowych i informacji podatkowych