Prawo pracy to dla nas czysta przyjemność!

Usługi kadrowo-płacowe kierujemy do firm, które chcą przekazać comiesięczne obowiązki profesjonalnemu zespołowi.

Kompleksowa obsługa z zakresu kadr

Kompleksowa obsługa z zakresu płac

Reprezentacja klienta przed US i ZUS

KADRY

 • sporządzanie umów cywilno-prawnych
 • prowadzenie akt osobowych
 • nadzór nad badaniami lekarskimi
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu, świadectw pracy
 • kompleksowy nadzór nad dokumentacją kadrową
 • przygotowywanie dla organu zarządzającego wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia
 • prowadzenie sprawozdawczości GUS

PŁACE

 • sporządzanie deklaracji PFRON
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • sporządzanie pasków wynagrodzeń
 • sporządzanie list płac
 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych
 • sporządzanie deklaracji podatku od osób fizycznych
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów do ZUS